Уроци по китара за малки и големи, начинаещи и напреднали

Уроци по китара за деца, младежи и възрастни в София.

уроци по китара

Уроци по китара за начинаещи и напреднали.

100% изпитана методика на обучение. Лесно и бързо усвояване на инструмента. Доказана система включваща прецизен художествен материал по китара още от първия урок и съвременни похвати и нотни материали.

Уроците по китара са индивидуални и групови. 

Преподаването е цялостната организация на учебния процес, планиране, подготовка и изнасяне на учебното съдържание.

Стила и модела на обучение и поведение е важен и се изисква умения и знания от педагога. 

Немалък е и творческия процес в уроците по китара, при които учителя трябва да има нужната теоретическа и практическа подготовка.

Работата на учителя е и да подбере и структурира учебния материал, като избере най- ефективните методи и средства спрямо възрастта на ученика в обучението си по китара.

Уроци по китара – чести въпроси

 

От каква възраст можем да започнем уроци по китара?

Уроци по китара можем да започнем от всяка възраст, но за да имаме резултати по-добре да започнем след 6,7 години.

 

Методика на обучение

Уроците по китара могат да бъдат индивидуални и групови. И двата начина имат своите плюсове и минуси. От изключително важно значение е методиката на обучение и учителя.

Това е дълъг процес при който трябва да се изберат подходящите упражнения, етюди, пиеси, гами и т.н. за да може ученика да напредва.

Желателно е да се започне с класическа китара за да се научи пръстовото свирене, апояндо, тирандо, /в последствие свирене с перо/ правилната постановка, звукоизвличането, различни щрихи и  похвати, като легато, стакато, вибрато, глисандо, различни украшения/мелизми/ да се изградят инструментални навици, и много други.

При избора на преподавател е добре той да има и педагогическо музикално образование за да може да преподава и най-вече да разбира от това.

В процеса на преподаване се използват всички задължителни дидактически принципи на обучението. Музикална педагогика, музикална психология, възрастова психология, теория на възпитанието и други дисциплини, също намират приложение в преподаването.

 

Избор на китара

От огромно значение е избора на подходящ инструмент.

Има различни размери инструменти с които можем да започнем нашите уроци по китара.

Китарата се избира спрямо възрастта и физиката на ученика. Важна роля играе и качествата на самия инструмент. Трябва да се провери, състоянието на грифа, тялото, струните да не са твърде високи, защото затормозява натискането по тях. Прагчетата да са правилно сложени. Китарата да не е фалшива и т.н.

 

Колко често трябва да се взимат уроци?

Стандартната форма на обучение е два пъти седмично. По този начин материала може да бъде разпределен равномерно и да бъде усвоен добре.

 

По колко време е нужно да се упражняваме в къщи?

Основната дейност за напредъка на всеки музикант са упражненията в къщи. При най-малките може да започнат и по 10-15 мин на ден. С напредъка на китариста се увеличава и времето за свирене.

 

Трябват ли допълнителни занимания по солфеж и ЕТМ?

По принцип учителя по китара, обяснява всички неща свързани с елементарната теория на музиката, знания за нотите, ключове, размери, знаци и т.н, но е добре ученика да посещава и отделни занимания по солфеж и ЕТМ.

Могат ли да се изучават два инструмента едновременно?

Няма проблем учениците да учат и два инструмента едновременно, като китара и пиано, цигулка и т.н

 

“Китарата трябва и изисква да я обичаш. Тя може да те накара да полудееш!” Paco de Lucia