Групови уроци по китара за всички над 7 години.

уроци по китара

Групови уроци по китара

Груповите уроци по китара е интересна и ефективна форма на обучение за деца, младежи и възрастни.

Груповите уроци по китара са за начинаещи и напреднали над 7 годишна възраст.

И индивидуалните уроци и груповите имат своите положителни страни.

При груповите уроци по китара, създаването на ансамблова , оркестрова музика, камерна музика е интересна част от цялото обучение по китара.

Възможността да свириш с още хора е приятно и развиващо се занимание.

Групови занимания по китара

Общото разчитане на партитурите, следене на темпото, динамиката, ритъма, метрума, размера, изработване на партиите по отделно и общия синхрон, дава много възможности на младите музиканти и тяхното развитите..

Уроците и формата на обучение по китара могат и да се комбинират. Може да се запишете да посещавате груповите уроци, но същевременно да взимате и индивидуални уроци по китара.

Задължително при всички видове уроци е нотното обучение. Изучава се постановка, звукоизвличане, елементарна теория на музиката, солфеж. Изучаване на различни похвати при свиренето, акорди, етюди, гами, както и различни стилове и направления в музиката са важни неща за развитието на музиканта.

Преподавателя задължително трябва да има и педагогическа правоспособност за да може да обучава деца и младежи.

Да си преподавател е необходимо да притежаваш редица качества, които са необходими за тази професия. Освен педагогическо музикално образование, преподавателя трябва да има търпение, знания и умения за справяне с проблемите възникващи при самото обучение. Трябва да е наясно с методиката, да е запознат с целия дидактически процес.

Поради липсата на знания и умения от страна на учителя, могат да се получат и много непоправими в последствие резултати, както за музикалното обучение, така и за здравето на обучаващият се. Гръбначни изкривявания, тендовагинити, болки в гърба и ръцете са недопостими при малките деца и обучаващите се.